“He has anointed us to proclaim good news to the poor.” Luke 4:18


  “He has anointed us to proclaim good news to the poor.” - Luke 4:18

Stichting JIP is in 2013 opgericht en heeft als doel het schenken aan organisaties die hulp in de breedste zin des woords bieden aan minderbedeelden.
Onze missie: geïnspireerd op Gods liefde voor kinderen, ondersteunen wij gemeenschappen om de bescherming van kinderen te bevorderen en te verzekeren. We willen kinderen helpen opgroeien in veilige, gezonde en welvarende gemeenschappen, en hoop bieden voor de toekomst. 


Wij hebben projecten gefinancierd en financieren projecten in Nederland: jeugdwerk en debat, Kenia: milieuonderwijs, 
Libanon: achterstandsonderwijs, 
India: mensenhandel en jeugdwerk, Ethiopië: zorg, Egypte: jeugdwerk
.

Financiering gebeurd op basis van een ingediend projectvoorstel dat op initiatief van het bestuur wordt aangevraagd bij een organisatie.
Projects


2020 - 2021
IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool biedt motiverend onderwijs aan kinderen uit aandachtswijken. Sinds 2016 breidt de stichting haar onderwijsvisie en sociale impact uit met een speciaal programma voor nieuwkomerskinderen in Nederland, via IMC on Tour.


2018 - 2021 
IJM (International Justice Mission)


Slachtofferhulp mensenhandel in de seksindustrie, Noord India. Op dit moment worden miljoenen meisjes en jonge vrouwen misbruikt en uitgebuit in de seksindustrie van India. Voor veel van hen is alle hoop op een leven in vrijheid verdwenen.


2018 - 2021
Het Fort THDVKinderen in achterstandssituaties de ondersteuning te bieden die nodig is om een kansrijke toekomst tegemoet te gaan.


2018 - 2020

Lungziu Henameki Society

Lungziu Henameki, literally means “Peace Children’s Home”, will be a non-profit home/institution run by Lungziu Henamekie Society that aims to provide a home for orphaned and poor children to live in peace and security. It is located at Samziuram village under Peren district in Nagaland, India


2018 - 2019

Stichting Kinderen van Carïo

In Caïro alleen al wonen 20 miljoen mensen. In deze en andere steden vinden activiteiten van de Stichting Kinderen van Caïro. De doelstelling is om koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op vuilnisbelten sorteren, hoop te geven op een betere toekomst, De gezinnen wonen te midden van de vuilnisbelten.

2018

De Nieuwe Koers

Bijdrage leveren in het maatschappelijke debat over de opvoeding van kinderen, in het bijzonder binnen christelijke gezinnen.


2017 

Stichting The Three Aid Foundation (TTAF)


Better Braces – Beter beugels voor poliopatiënten en beugels voor baby’s met klompvoeten in Ethiopië.
In Butajira staat de kliniek van Grarbet Tehadeso Mahber. Deze kliniek bezit grote deskundigheid op het gebied van revalidatie van kinderen met polio. Met deze kliniek werkt TTAF samen.


2014 - 2020

Resurrection Bapist Church


Learning Support Project (LSP) To support Lebanese & Syrian, children (from different faith background) in grade 7 who are studying in government schools and who are at risk of failing/repating the grade – providing educational, life-skills, peace-building and social activities to support holistic development.


2013 - 2014 

World Vision Kenya

Attitude and behaviour change on waste management for children in urban areas project, initiative by JIP. Part of the Soweto area development programme, Nairobi. To set up an environmental education for sustainable development: Improved awareness, attitude and best practice on waste management among primary schools; improved environmental practices within schools, households and communities levels in the pilot areas. 


“Not all of us can do great things. But we can do small things with great love”
- Mother Teresa
Stichting JIP
JIP Foundation
ANBI 85245421

KvK 57140898
info@jipfoundation.nl

©JiPfoundation
︎johanne.nl